Hasznát autó garancia - Evon Classic D

Motor Pack Termékcsalád, műszaki meghibásodásra szóló garanciabiztosítás használt gépjárművekre
EVON Classic D
Diesel Mobil Garancia

Motor Pack Termékcsalád, műszaki meghibásodásra szóló garanciabiztosítás használt gépjárművekre
EVON Classic D
Diesel Mobil Garancia


 

I. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK

 

  • Biztosítási Tartam: A biztosítási fedezet tartama a következő események közül a hamarabb bekövetkező:
  • - 12 hónapra szóló biztosítási fedezet: 1) a biztosítási ajánlaton feltűntetett időponttól számított 12 hónap, vagy 2) 30.000 kilométer futásteljesítmény.
  • Biztosító: "MAPFRE Asistencia, Compania Internacional de Seguros y Reaseguros, S.A.", mint az általa kibocsátott Szerződésben megnevezett Biztosító.
  • Ellenőrzési és karbantartási terv: A gépjármű gyártója által előirt időszakos ellenőrzések es munkák sorozata, amelyet szerződő/biztosított által választott javítóműhelyben (szervizben) a megfelelő műszaki és technológiai eszközökkel végeznek el a Biztosított Járművön a Szerződés érvényességének ideje alatt.
  • Hatályba lépés időpontja (kockázatviselés kezdete): A biztosítási ajánlaton feltűntetett időponttól számított 16. nap 0 óra.
  • Meghibásodás/Biztosítási esemény: Mechanikai vagy elektromos meghibásodásként értékelendő, amennyiben valamely, a Biztosítás által fedezett alkatrész működésképtelen (a gyártó specifikációja szerint) egy előre nem látott törés, illetve mechanikai vagy elektromos hiba következtében, amely a működőképesség hirtelen megszűnését okozza, és azonnali javítást vagy cserét tesz szükségessé annak érdekében, hogy a rendeltetésszerű működés helyreálljon. A fedezettség nem terjed ki a bármely javítás során kicserélt, gyártói jótállás alatt álló alkatrészekre, valamint azokra az alkatrészekre, amelyek nem hidasodtak meg. A meghibásodás értelmezése nem foglalja magába a garancia alatt álló alkatrész működési teljesítményének az alkatrész korával vagy a megtett kilométerek számával aranyban álló fokozatos csökkenését, továbbá balesetek vagy az egyéb külső hátasok következményét sem.
  • Területi hatály: Az Európai Unió területe, azaz a Biztosítás csak és kizárólag az EU országok területen történt biztosítási eseményekre érvényes.


II. A BIZTOSÍTÁS TARTALMA
 
A) FEDEZETT ALKATRÉSZEK


I. kategória:

Gépjárművek, melyek a Szerződéskötés időpontjában 15 évnél fiatalabbak, és futásteljesítményük 250.000 kilométer alatt van
Motor
Motorblokk, hüvelyek, csapagyak, hajtórudak, dugattyúgyűrűk, dugattyúk es dugattyúcsapszegek, főtengely, olajszivattyú, szelephimbák, szelepemelő tőkék, vezérműtengely, szívószelepek, kipufogószelepek, szeleprugók és szelepvezetők, hengerfej, himbatengely, szívócsatorna, kipufogó gyűjtőcső, motortartók (kivéve a kartert és a tömítéseket).
Kézi sebességváltó
Tengelyek, csapagyak, szinkrongyűrűk, fogaskerekek, kapcsoló rudak es csuklók, kapcsolóhüvelyek, kapcsolóagyak (kivéve a kinyomó csapagyat és a tömítéseket).
Erőátvitel
Kardántengelyek, féltengelyek a csuklókkal, differenciálmű a fogaskerekekkel.
Hűtőrendszer
Vízhűtő, termosztat, vízszivattyú, hűtőfolyadék hőmérsékletérzékelő, hűtőventillátor, hengerfejtömítés.
Elektromos rendszer
Generátor a feszültségszabályzóval, indítómotor, a szélvédő törlő és lemosó motorja, biztosítéktábla
Fékek
Főfékhenger, fékrásegítő, fék-munkahenger.
Kormánymű
Mechanikus vagy hidraulikus kormányművek az összes belső alkatrésszel, hidraulikus szivattyú az összes belső alkatrésszel.
Légkondicionáló rendszer
Kompresszor, kondenzátor, elpárologtató, nyomáscsökkentő szelep.
Kerékfelfüggesztés
Rúgok, szintszabályozó rendszer.
 
 
B) A TÉRÍTENDŐ SZOLGÁLTATÁSOK


Az Egyedi Szerződés alapján a következő szolgáltatásokra terjed ki a Biztosítás:

1. Munkadíjak a hiba megállapításáért, beleszámítva az állapotfelmerést es a szétszerelést (maximum 2 óra). Amennyiben a meghibásodásra nem vonatkozik a Biztosítás, akkor a felmerült költségek a biztosított jármű azon tulajdonosának számláját terhelik, aki a munkához előzetes írásbeli beleegyezését adja.
2. Munkadíjak azon alkatrészek kiszereléséért es beszereléséért, amelyek a hibás alkatrészhez való hozzáférést akadályozzak.
3. Munkadíjak a hibás rész eltávolításáért és a cserealkatrész beszereléséért.
4. Munkadíjak a hibás alkatrész megjavításáért.
5. A hibás alkatrésszel azonos műszaki jellemzőkkel bírók, új vagy felújított cserealkatrészek biztosítása.
6. A kenőanyagok, szűrők es folyadékok kicserélése vagy teljes feltöltése, amennyiben ezek csökkenését a Biztosítás alatt álló meghibásodás okozta.
 
C) GAZDASÁGI HATÁRÉRTÉK, ALKATRÉSZEK ÉRTÉKCSÖKKENÉSE


1. A biztosítás tartama alatt az értékcsökkenési módozat alkalmazása mellett a Biztosító kártérítési szolgáltatása nem haladhatja meg a szerződött jármű eladási értekét.
2. A biztosítás tartama alatt az értékcsökkenési módozat alkalmazása mellett végzett javítások gazdasági határértéke:
I. kategória: Gépjárművek, melyek a Szerződéskötés időpontjában 15 évnél fiatalabbak, és futásteljesítményük 250.000 kilométer alatt van
Biztosítási eseményenként a Biztosító szolgáltatásának felső határa: bruttó 275 000 forint. A biztosítás tartama alatt a Biztosító szolgáltatassának felső határa: bruttó 550 000 forint.
3. A Biztosító a térítések összegét úgy állapítja meg, hogy a javítóműhely előzetes árajánlata alapján elfogadott alkatrészek árat, valamint a munkadíjakat csökkenti a gépjármű kategóriájának megfelelően az alábbiak szerint:
I. kategória: Gépjárművek, melyek a Szerződéskötés időpontjában 15 évnél fiatalabbak, és futásteljesítményük 250.000 kilométer alatt van
Biztosítási eseményenként javítóműhely előzetes árajánlata alapján elfogadott alkatrészek árának, valamint a munkadíjak csökkentésnek mérteke: 35%

 
D) ELLENŐRZÉSI ÉS KARBANTARTÁSI TERV


A fedezett időszak alatt a Biztosított Járművet alá kell vetni az Ellenőrzési es Karbantartási Tervben meghatározott műveleteknek (gyártói kötelező időszakos szerviz). Az erre vonatkozó részletes számlát meg kell őrizni, tekintve, hogy biztosítási eseményből fakadó igény esetén szükségessé válhat a bemutatása.
Az ellenőrzési és karbantartási terv betartásának elmulasztása a Biztosító mentesülését eredményezheti. Az ellenőrzés és a karbantartás legfeljebb egy hónap vagy 500 kilométer eltéréssel teljesíthető az esedékesség napja előtt vagy után.
 
III. KÁRTÉRÍTÉS


Műszaki meghibásodás eseten a Biztosított Járművet két munkanapon belül be kell szállítani az illetékes szakszervizbe. A szerviznek, vagy a Biztosítottnak a Biztosítót haladéktalanul értesítenie kell, meg mielőtt a Biztosított Járművön bármilyen munkát végeznének. A bejelentést a következő telefonszámon lehet megtenni a Biztosított Jármű javítóműhelybe érkezessenek napján: (06 40) 200 521 (külföldről: +361 461 0625).
A Biztosító a bejelentést követő 2 órán belül írásban visszajelez a javító műhelynek, hogy a gépkocsi megbontható vagy sem.
A pontos hiba megállapítása után a javítóműhelynek árajánlatot kell készítenie, ami tartalmazza a hibajelenség leírását, várható javítási költségeket és a várható javítási időt. Az árajánlatot Biztosítónak írásban eljuttatja a 061 461 0624-es faxszámra.
A Biztosító előzetes írásos engedélye nélkül a Biztosított Járművön végzett javítások nem fedezettek. A Biztosítónak két munkanap áll a rendelkezésére ahhoz, hogy elbírálja a kárigényt, vagy kijelöljön egy kárszakértőt. A kárszakértő két munkanapon belül megvizsgálja a Biztosított Járművet, majd a karszakértő jelentése alapján, a Biztosító engedélyezi vagy elutasítja a javítást egy munkanapon belül.
Minden javítás függ a szereléshez, szétszereléshez és javításhoz szükséges időtől, amit a gyártó kézikönyve határoz meg. Javítóműhelyt Biztosító minden esetben tájékoztatja a kárrendezés folyamatáról.
A javítások elkészülte után a Biztosító a következő ügymenetet követi:
A javítóműhely az elfogadott javítási költségeket a Biztosított nevére számlázza ki, es megküldi a Biztosítónak. A munkadíjak kiszámlázásának alapját a gyártó által ismertetett Munkaóra jegyzékben foglalt óradíjak képezik.
A Biztosító a javítóműhely fele fennálló fizetési kötelezettséget banki átutalással teljesíti a számlán megjelölt fizetési határidőre, amikor az engedélyezett es érvényes károkról szóló számla hozza megérkezett. A kifizetés a Biztosító által engedélyezett minden kár költséget tartalmazza.
 
IV. KIZÁRÁSOK MENTESÜLÉS
 
A) ÁLTALÁNOS KIZÁRÁSOK
A következő alkatrészek, helyzetek, műveletek és meghibásodáshoz vezető okok kifejezetten ki vannak zárva:
1. Eredő Károk, amelyek olyan műszaki meghibásodás vagy más esemény következtében jöttek létre, amelyre a Szerződés nem nyújt fedezetet.
2. Késedelem miatti bírságok, használatból származó károk, vagy bármely más olyan kötelezettség, ami különbözik a jelen Feltételekben kifejezetten meghatározott eseményektől.
3. Minden olyan esemény összes következménye, amelyet a Szerződő/Biztosított vagy a feljogosított gépkocsivezető közvetve vagy közvetlenül rosszhiszeműen okoz, ki van zárva a biztosítás fedezete alól.
4. A Biztosító mentesül minden kötelezettsége alól, ha vis major következtében nem tudja elvégezni valamelyik szolgáltatást, amely fedezett a Szerződés alapján.
 
B) KÜLÖNLEGES KIZÁRÁSOK
1. Általános elhasználódás, elkopás korrózió miatti javítások és cserék.
2. Azok a károk, amelyek nem következtek volna be, ha a Szerződő/Biztosított a Szerződés rendelkezéseinek megfelelően előírt ellenőrzéseket és karbantartásokat elvégeztette volna.
3. Alkatrészek nem megfelelő üzemanyag használatából eredően fellépő károsodása.
4. A Szerződés alapján nem engedélyezett javítások, cserék vagy változtatások, kísérleti felszerelés, vagy a gyártó előírásaitól bármiben eltérő módosítások. Gyártó előírásai szerinti ellenőrzési és karbantartási munkálatok költségei.
5. A jelen biztosítás alapján fizetett bármely hibás munkavégzés, anyaghiba vagy javítási hiba következtében fellépő költségek.
6. Jelen biztosítási felelősségen kívül álló vagy azt meghaladó költségek, beleértve a járulékos károkat is.
7. Mindazon javítások, károk, megrongálódások vagy kötelezettségek, amelyek más meglévő jótállás vagy szavatosság alapján kárigényként számolhatók el.
8. Gyártási hiba és/vagy hibás tervezés következményeként felmerülő károk, illetve minden olyan költség vagy kiadás, amely abból ered, hogy a Biztosított Járművet a gyártó bármilyen okból visszahívta.
9. Járulékos károk, beleértve a jelen Szerződés alapján nem fedezett alkatrészekkel kapcsolatban fellépő bármilyen megrongálódást, ami a biztosított alkatrészek műszaki meghibásodásának következménye.
10. Közlekedési baleset vagy más baleset, visszaélés eredményeként, valamint szándékos, jogellenes vagy gondatlan cselekedet vagy mulasztás következtében fellépő kár vagy megrongálódás, illetve amelyet a nem megfelelő üzemanyag, kenőanyag vagy folyadék használata okozott.
11. Üzemanyag, vegyi anyagok, szűrők, fagyálló folyadékok, fékfolyadék, kenőanyagok és olaj.
12. Külső olajszivárgás.
 
V. A BIZTOSÍTÁS MEGSZŰNÉSE


1. A Biztosítás érvénytelen, ha a Biztosított Jármű a Biztosítási Időszak kezdetekor nincs üzemképes állapotban.
2. Az egyes Biztosítások megszűnnek:
a) amennyiben a Díj nem, vagy nem teljes egészében kerül megfizetésre,
b) a Biztosítási Tartam lejártával, a Biztosítási Tartam utolsó napján 24 órakor,
c) ha Biztosított Járművet a hatóságok vagy a közigazgatás valamely szerve lefoglalja,
d) a Biztosító biztosítási szolgáltatása eléri az egyedi biztosítás teljes tartamára vonatkozó gazdasági határértéket,
e) a biztosított jármű futásteljesítménye eléri a különös feltételekben meghatározott maximális kilométert.
3. A Biztosító mentesülhet a biztosítási összeg kifizetése alól, amennyiben a következő okok bármelyike fennáll:
a) információ visszatartása vagy pontatlan információ közlése biztosítási ajánlaton,
b) nem tartják be az Ellenőrzési es Karbantartási Tervet.
 
VI. AZ ORSZÁGÚTI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS KIEGÉSZÍTŐ SZOLGÁLTATÁSA


1. A biztosított jármű vontatása
Ha a biztosított jármű műszaki meghibásodás miatt mozgásképtelen, a Biztosító viseli a biztosított jármű elvontatásának költségeit a legközelebbi olyan javítóműhelyig, amely a szerződött gépjármű tulajdonosának véleménye szerint a javítások elvégzéséhez megfelelő technikai es technológiai eszközökkel felszerelt.
A jármű elvonatásának értékhatára nettó 24 000,- forint. A gépkocsi javítóműhelybe szallítását a Biztosító által kijelölt autómentő végzi el.
Ha a felmerült költségek meghaladják az említett értékhatárt, akkor a többlet kiadások a biztosított jármű tulajdonosának a számláját terhelik.

 

A Biztosító 24 órában hívható segélykérő telefonszáma 06 40 200 521, külföldről: +361 461 0625

 

2. A biztosított jármű tulajdonosának elszállásolása vagy utaztatása a biztosított jármű üzemképtelenné válása esetén
Amennyiben a biztosított jármű műszaki meghibásodás következtében üzemképtelenné válik, akkor az alábbiakban részletezett javítási és várakozási időtől függően a biztosított jármű tulajdonosa vagy a meghatalmazott gépkocsivezető a következő szolgáltatások közül választhat:
a) Ha a járművet nem lehet megjavítani azon a napon, amikor üzemképtelenné vált, és a jármű gyártójának becslése szerint a javítás két óránál hosszabb időt vesz igénybe, a Biztosító két éjszakára fizeti a szállodai elhelyezést éjszakánként és utasonként 9 500,- Forint összegig.
b) Ha a járművet nem lehet megjavítani az üzemképtelenné válást követő 48 órán belül, es a biztosított jármű gyártójának becslése szerint a javításhoz 6 óránál hosszabb idő szükséges, akkor a biztosított jármű tulajdonosa vagy a meghatalmazott gépkocsivezető az alábbiak közül halaszthat:
1. Két éjszakára szállodai szállás, éjszakánként es utasonként 9 500,- Forint összegig.
2. A biztosított jármű tulajdonosának, üzembentartójának, vagy a meghatalmazott gépkocsivezetőnek a szokásos tartózkodási helyére való utaztatása, vagy visszaszállítása I. osztályú vonatjeggyel, vagy távolsági tömegközlekedési járművel.
3. Az úti célba történő eljuttatás, feltéve, hogy a költségek nem haladjak meg a 2. pontban említett szokásos tartózkodási helyre való utaztatás költségét.

 

3. A kijavított jármű elszállítása vagy visszatelepítése, védelme és őrizete
Amennyiben a biztosított jármű a javítás miatt a hiba megállapításától számítva több mint 72 óráig nem mozdítható, a Biztosító az alábbi költségeket viseli:


a) A biztosított jármű elszállítása a tulajdonos vagy az üzembentartó állandó lakhelyére, vagy pedig a biztosított jármű tulajdonosának, üzembentartójának vagy az általa megbízott személynek utaztatása a javítás színhelyére I. osztályú vonatjeggyel, vagy távolsági tömegközlekedési járművel.
b) A megjavított vagy helyreállított jármű védelme es őrizete, 24 000,- Forint összeghatárig.
4. Szolgáltatók kifizetése
Biztosító az Asszisztencia fedezete alatt igénybevett szolgáltatások költségeit közvetlenül a szolgáltatoknak fizeti meg. Ennek menetéről Biztosító közvetlenül állapodik meg a szolgáltatokkal.
Amennyiben a szállásadó nem állít ki utalásos számlát a Biztosító nevére, úgy a szállás számláját az ügyfélnek kell készpénzben rendeznie és a számlát a Biztosító nevére és címére kérnie. A Biztosító a szállás költséget utólag a számla alapján ügyféllel rendezi.
 
VII. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME


1. A Biztosító köteles a Biztosítási Törvény 153-161. §-aban meghatározott biztosítási titokra vonatkozó szabályokat maradéktalanul betartani.
2. Biztosítási titok csak akkor adható ki harmadik személynek, ha a Szerződő vagy a Biztosított, illetve annak törvényes képviselője erre vonatkozóan írásban felmentést ad, a biztosítási titok körét pontosan megjelölve.
3. A Biztosító a biztosítási titkot kizárólag a Biztosítási Törvény 157.§ (1.) bekezdésében felsorolt szerveknek (a felügyelet, a nyomozóhatóság, az ügyészség, büntető-, polgári-, csőd-, vagy felszámolási eljárás ügyében eljáró bíróság, a végrehajtási ügyben eljáró önálló bírósági végrehajtó, a közjegyző, az adóhatóság, a nemzetbiztonsági szolgálat, a Gazdasági Versenyhivatal, a gyámhatóság, az egészségügyi hatóság, a titkosszolgálati eszközök alkalmazására feljogosított szerv, a viszontbiztosító, a kiszervezett tevékenységet végző) es csak az ott jegyzett körben szolgáltathat ki.
4. Nem jelenti a biztosítási titok sérelmet a Biztosítónak a Biztosítási Törvény 158.§ szerinti adattovábbítása, továbbá a 159.§-a szerinti adatszolgáltatása.
5. A Biztosító a hozza eljuttatott adatokat, bejelentéseket es jognyilatkozatokat csak akkor köteles hatályosnak tekinteni, ha azokat írásban jutattak el hozza, kivéve, ha jelen feltételek vagy a különös biztosítási feltételek másként rendelkeznek.

 

Mapfre Asistencia S.A. Magyarországi Fióktelepe
1146 Budapest, Hermina út 17.
Telefon: (06 40) 200 521, külföldről: +361 461 0625,
fax: (06 1) 461 0624
Adószám: 22157629-1-42

 

Letölthető PDF
Evon Classic Dieselmobil garancia terméktájékoztató